Nowoczesne termometry i pirometry do każdej aplikacji

58

Firma Testo to od wielu lat lider w sektorze technologii pomiarowej na całym świecie. By utrzymać dominującą pozycję na rynku corocznie wprowadza do swojej oferty nowe przyrządy, co pozwala na zwiększenie ich konkurencyjności i rozszerzenie możliwości zastosowania w kolejnych aplikacjach. Z punktu widzenia Utrzymania Ruchu i bezpośrednich pomiarów temperatury na szczególną uwagę zasługują tu pirometry, termometry i kamery termowizyjne. Przyrządy te zapewniają wysoką dokładność i szybkość pomiaru, co pozwala zachować cenny czas i uniknąć nieprzewidzianych kosztów wynikających z występowaniem awarii.

Pirometr testo 835-T2 to bezkontaktowe urządzenie pomiarowe do pomiaru temperatury powierzchni. Zaletami wyróżniającymi go na tle konkurencji jest jego szeroki zakres pomiarowy -10…+1500°C, wbudowana pamięć i możliwość podłączenia szerokiej gamy zewnętrznych sond TC typu K. Testo 835-T2 to idealne rozwiązanie przy kontroli jakości produktów wytwarzanych na skalę przemysłową lub do monitorowania słabych punktów procesów produkcyjnych. Pirometr można w skuteczny i bezpieczny sposób wykorzystywać do pomiaru drobnych obiektów będących w ruchu, trudnodostępnych lub gorących a wszystko to z zachowaniem odpowiedniej odległości. Dzięki możliwości pomiaru wysokiej temperatury pirometr może być wykorzystywany z powodzeniem m.in. w przemyśle szklarskim, ceramicznym jak i metalowym. To idealne rozwiązanie, gdy nie ma możliwości zbliżenia się na wystarczająco małą odległość do mierzonego obiektu ze względu na jego wysoką temperaturę. Co więcej zarejestrowane wartości pomiarowe można przypisać zdefiniowanym lokalizacjom pomiarowym i zachować je w pamięci urządzenia, a następnie analizować na PC…

Termometr wielofunkcyjny testo 735-2 to wielokanałowy przyrząd pomiarowy z możliwością podłączenia do 6 sond temperatury: trzech kablowych i trzech radiowych. Szeroki zakres pomiaru: -200…+1370°C, dokładnośd systemu do aż 0.05°C i pamięd przyrządu do 10000 odczytów sprawiają iż miernik ten zaspokaja oczekiwania nawet najwybredniejszych użytkowników. Jego wszechstronnośd zapewnia szeroki wybór sond zarówno PT100 jak i termopar typu K lub T. Podłączane do miernika sondy posiadają krótką stała czasową przy szerokim zakresie pomiarowym. Na uwagę zasługują w szczególności sondy krzyżakowe ze sprężynowymi termoparami. Jej kształt dostosowuje się odpowiednio do ukształtowania mierzonej powierzchni a krzyżujące się paski TC umożliwiają pomiar bieżącej temperatury nawet w kilka sekund. Kolejną zaletą miernika testo 735 jest możliwośd podłączania zewnętrznych sond radiowych. W tym przypadku odczyty temperatury mogą byd przesyłane drogą radiową na odległośd do 20 m. Aby było to możliwe niezbędny jest opcjonalny moduł radiowy i sonda z rękojeścią radiową. Dzięki możliwości pomiaru średniej czasowej i punktowej, różnicy temperatur, czy wartości min/max miernik stanowi cenne wsparcie w codziennych pomiarach. Podobnie jak w mierniku testo 835, gdy pomiary wykonywane są w odrębnych miejscach pomiarowych menu przyrządu pozwala na zdefiniowanie i wybranie własnych lokacji gdzie rejestrowane dane zostaną zapisane. Przyrząd umożliwia również pełną dokumentację pomiarów na komputerze lub ich wydruk za pomocą bezprzewodowej drukarki.

Nowa generacja kamer termowizyjnych testo 870 to odpowiedź firmy Testo na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęd termowizyjnych o zwiększonych dokładnościach z wysoką rozdzielczością, daje szanse na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urządzeo wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle. Nowa generacja testo 870 to wyższa czułośd termiczna (do 100mK), wbudowany aparat cyfrowy (tylko w wersji testo 870-2) i zakres pomiarowy do 280°C.

W połączeniu z szerokokątnym obiektywem 34°x26° kamera pozwala m.in. na:

– wykrywanie przeciążeo elektrycznych i uszkodzeo izolacji

– ocenę stanu instalacji elektrycznych

– weryfikację uszkodzeo instalacji

– systematyczne monitorowanie podzespołów na halach produkcyjnych

– weryfikację pracy podstacji, rozdzielni i szaf elektrycznych

– kontrolę procesów produkcji

Wykorzystanie w diagnostyce kamery testo 870 znacząco zwiększa szanse na ograniczenie kosztów produkcji i zachowanie ciągłości pracy bez wymuszonych przestojów. Z doświadczenia wiemy, że długotrwale występujące problemy mogą skutkować awariami i przestojami w funkcjonowaniu instalacji. Wcześniejsza analiza termowizyjna umożliwia podjęcie działań naprawczych na czas i uniknięcie generowania dodatkowych kosztów…

Więcej informacji na stronie: www.testo.com.pl

Dołącz do profesjonalistów – wybierz TESTO!