Planowanie i harmonogramowanie prac UR

289

Różnica między Planowaniem i Harmonogramowaniem działań techników UR. Oba tematy, a mianowicie planowanie i harmonogramowanie działań UR są częścią filaru TPM zwanego Planned Maintenance. Choć są do siebie bardzo podobne istnieją między nimi pewne różnice. W tym artykule przedstawię Ci krótkie omówienie wspomnianych tematów.

Planowanie zadań UR.

Planowanie zadań techników UR (PM- Planned Maintenance) to szczegółowy proces który określa jakie zasoby są potrzebne do realizacji danego zadania. Tym zadaniem może być przegląd prewencyjny, okresowa wymiana podzespołów czy też modernizacja. Dwa najważniejsze pytania na jakie odpowiada proces planowania to CO ma być zrobione oraz W JAKI SPOSÓB.

CO?

Wchodząc w detale, pytanie CO określa nam:

  • co trzeba zrobić,
  • na jakiej maszynie,
  • oraz który element lub podzespół będzie podlegać planowanym działaniom.

Chcąc efektywnie zarządzać czasem i zadaniami techników trzeba jasno określić temat zadania. Im więcej danych, tym większa szansa na zakończenie zadania sukcesem.

Nowoczesny system CMMS dla utrzymania ruchu

Na tym etapie określamy także rezus czasowy dla wykonania danej czynności. Może być to działanie jednostkowe bądź cykliczne. O ile jednostkowe działanie nie wymaga dalszego omawiania o tyle warto wspomnieć, że działania cykliczne mogą być realizowane w sztywno założonym okresie, bazując na kalendarzu lub na przykład w oparciu o realne dane z maszyn, takich jak sygnały z czujników czy realna ilość przepracowanych godzin pod zespołu.

W drugim przypadku z pomocą przyjdzie nam dobrej klasy system CMMS. Jeśli temat jest dla Ciebie ciekawy proszę o komentarze poniżej artykułu, rozwinę to zagadnienie. Tymczasem odsyłam Cię do wypróbowania darmowej wersji   Queris  CMMS. dostępnym pod linkiem:

Nowoczesny system CMMS dla utrzymania ruchu

W JAKI SPOSÓB?

Bardzo ważne jest też udzielenie odpowiedzi na pytanie W JAKI SPOSÓB należy daną pracę wykonać, a więc określić metodę jej realizacji.

Mówiąc o metodzie, myślę tu zarówno o potrzebnych zasobach, takich jak nowe części (które powinny być przypisane do Work Order w CMMS) czy narzędzia potrzebne do realizacji zadania, jak i o instrukcjach pracy dla techników.

Standaryzacja prac techników, tworzenie instrukcji oraz odpowiednie szkolenia są bardzo ważne w procesie planowania zadań. Planując zadania szacujemy czas ich wykonania. Stosując różne metody pracy, albo nie określając ich w ogóle, ciężko będzie uzyskać podobne czasy realizacji tych samych typów zadań.

Brak standaryzacji pracy (np. różne metody montażu łożysk) będą też skutkowały różnicami w MTBF, a przecież w oparciu o tą składową określamy okres od wymiany do wymiany.

Analogiczna sytuacja będzie mieć miejsce przy diagnostyce. Różnice w pomiarach będą skutkowały różnicami w odczytach, co przełoży się na jakość danych i interpretację wyników.

Standaryzacja prac techników jest fundamentem Ciągłego Doskonalenia Służb UR.