Chęć optymalizowania kosztów w firmach generuje popyt na specjalistów

0
376
koszty

Najprościej ujmując, optymalizacja jest to organizowanie działań i procesów w przedsiębiorstwie w taki sposób, by dawały one jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach. W związku z tym, że pracodawcy z szeroko rozumianego rynku produkcyjnego coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z optymalizacji i zauważają potrzebę wdrażania takich rozwiązań w swoich organizacjach, popyt na specjalistów z tego obszaru również znacząco się zwiększa.

Motywację do rozpoczęcia działań optymalizacyjnych w firmach stanowią przede wszystkim:

 • niewykorzystywanie w pełni dostępnych zasobów,
 • chęć podniesienia konkurencyjności firmy na rynku,
 • zbyt duże koszty produkcji,
 • potrzeba zmniejszenia produkcji towarów wadliwych i redukcji liczby reklamacji,
 • oszczędność czasu,
 • narzucenie norm i standardów przez przepisy prawne, związane na przykład z ochroną środowiska,
 • problemy komunikacyjne w zespołach.

Stanowiska związane z optymalizacją procesów wymagają umiejętności pozyskiwania bardzo wielu informacji i wiążą się z wnikliwą analizą danych. Usprawnianie działań odbywać się może w oparciu o wiele metodologii, spośród których najbardziej znanymi są Kaizen, czyli idea ciągłego doskonalenia procesu, Kaban – filozofia powstała w latach 50. w Japonii, ale również 5S i Just-In-Time. Każda z tych metod wspomaga optymalizację w innym obszarze. Aby wybrać właściwą, konieczny jest dogłębny audyt sytuacji i potrzeb firmy lub zakładu produkcyjnego.

W tym właśnie momencie zaczyna się odpowiedzialność osoby, zajmującej w organizacji stanowisko takie jak:

 • specjalista ds. optymalizacji,
 • specjalista ds. optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • specjalista w dziale optymalizacji kosztów,
 • specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych,
 • specjalista ds. optymalizacji procesów logistyki.

Stanowiska mają zróżnicowane nazwy, jednak cele tych ekspertów są zbieżne i dotyczą znalezienia braków, błędów oraz niedopracowań, których naprawienie pozwoli na zwiększenie wydajności firmy.

Zarządy organizacji koncentrują się przede wszystkim na działaniach prowadzących do terminowej  realizacji zamówień, a drobne niuanse w obszarze procesów często nie są dla nich zauważalne. Zatrudnienie specjalisty i przeprowadzenie kompleksowego audytu umożliwia im pozyskanie kompletnej wiedzy na temat:

 • kosztów przedsiębiorstwa,
 • szansy zoptymalizowania parametrów kosztowych przy jednoczesnym zachowaniu efektywności podejmowanych wydatków,
 • ewentualnej minimalizacji kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu jakości produktów lub usług.

Optymalizacja wdrażana w firmach dotyczy wszystkich obszarów i może obejmować zarówno zmiany kadrowe, jak i nowe rozwiązania w zakresie procesów produkcyjnych, punktów decyzyjnych, czasu, danych, zasobów, systemów, materiałów czy współpracy z dostawcami. Wprowadzane usprawnienia poprzez zwiększenie elastyczności działań biznesowych oraz kosztów pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo organizacji i zmniejszają jej wrażliwość na nieprzewidywalne sytuacje biznesowe, takie jak choćby ostatni wybuch pandemii COVID-19. Przyczyniają się również do budowania  przewagi nad konkurencją, wynikającej z dopasowanych kosztów, możliwości planowania długoterminowego i związanej z tym realizacji długofalowej strategii firmy.