Jak automatyzacja zmienia globalny rynek oprogramowania magazynowego?

82

Magazyny są niezwykle złożonymi środowiskami, wymagającymi wielu różnych rozwiązań sprzętowych i programowych do organizowania różnych przepływów pracy i działań. W przeszłości prawie wszystkie magazyny korzystały z papierowych metod przydzielania zamówień i śledzenia zapasów. Jednak pod koniec XX wieku wprowadzono systemy zarządzania magazynem (WMS), obliczeniowe podejście do śledzenia zapasów i zarządzania zamówieniami.

Niedawno wprowadzono rozwiązania sprzętowe, takie jak automatyzacja i robotyka, które jeszcze bardziej usprawniły operacje magazynowe. Te rozwiązania sprzętowe wymagają dodatkowego oprogramowania, oprócz WMS, do koordynowania ruchów mechatroniki i robotyki.

Podrzędne oprogramowanie sterujące służy do kontrolowania precyzyjnych ruchów sprzętu, podczas gdy systemy sterowania magazynem (WCS) i systemy zarządzania flotą (FMS) zapewniają logikę ruchu, która umożliwia paletom, skrzyniom, pojemnikom i innym jednostkom manipulacyjnym dotarcie z punktu A do punktu B za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu. Z drugiej strony, oprogramowanie wykonawcze służy do orkiestracji wydawania zamówień i alokacji zadań w celu optymalizacji danych wyjściowych (np. maksymalizacji przepustowości lub minimalizacji kosztów).

Nasz raport Warehouse Software – 2024 jest pierwszym badaniem, które analizuje zarówno oprogramowanie WMS, jak i oprogramowanie związane z automatyzacją przez ten sam pryzmat.Biorąc pod uwagę względną dojrzałość rynku WMS, obserwujemy, że przychody generowane przez oprogramowanie związane z automatyzacją rosną w szybszym tempie niż oprogramowanie do zarządzania magazynem.Co więcej, rozwój automatyzacji prowadzi do zacierania się tradycyjnych granic branżowych, co w nadchodzących latach doprowadzi do znaczących zakłóceń w branży.

Rynek oprogramowania Werehouse według kategorii oprogramowania 2018 – 2030

Silny wzrost w zakresie oprogramowania magazynowego, w szczególności rozwiązań związanych z automatyzacją.

Rynek oprogramowania magazynowego osiągnął wartość 7,2 mld USD w 2023 r. i prognozuje się, że wzrośnie do 16,6 mld USD do 2030 r., rosnąc przy CAGR na poziomie 13%. Ponieważ złożoność magazynów stale rośnie, a potrzeba dopracowania procesów logistycznych rośnie, spodziewamy się znacznego wzrostu we wdrażaniu rozwiązań oprogramowania magazynowego.

Rozbijając rynek na rozwiązania WMS i rozwiązania związane z automatyzacją, stwierdzamy, że wielkość rynku rozwiązań związanych z WMS osiągnęła 5 miliardów dolarów w 2023 roku i oczekuje się, że osiągnie 8,9 miliarda dolarów do 2030 roku, rosnąc przy CAGR na poziomie 8,6%. Z drugiej strony, oprogramowanie związane z automatyzacją osiągnęło wartość 2,2 mld USD w 2023 r., a rynek ma wzrosnąć do 7,7 mld USD do 2030 r., rosnąc w znacznie wyższym tempie 19,5%.

Typy oprogramowania magazynowego analizowane przez różne warstwy oprogramowania

Powodem różnicy we wzroście między rozwiązaniami związanymi z oprogramowaniem WMS i automatyzacją jest to, że większość magazynów ma system WMS, a zatem potencjał wzrostu jest w dużej mierze ograniczony do odnawiania i rozwoju magazynów od podstaw. Z drugiej strony, penetracja automatyzacji w magazynach jest znacznie niższa, co daje większe możliwości automatyzacji istniejących terenów poprzemysłowych.

Zacieranie się granic branżowych

Rozwój automatyki magazynowej zaciera również granice między wcześniej dobrze zdefiniowanymi kategoriami produktów. Tradycyjnie oprogramowanie do zarządzania magazynem było zazwyczaj dostarczane przez dostawców systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub łańcucha dostaw. Jednak wraz z rozwojem automatyzacji magazynów, niektórzy dostawcy rozwiązań do automatyzacji magazynów zaczęli oferować oprogramowanie do zarządzania magazynem, takie jak Kisoft firmy Knapp, SynQ firmy Swisslog i WAMAS firmy SSI Schaefer.