Raport awarii czyli jak uczyć się na błędach

625

JEDNO ZDJĘCIE MÓWI WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW

Dla mnie osobiście, obowiązkowym elementem każdego raportu jest zdjęcie z miejsca zdarzenia.

Pierwsze w chwili przybycia technika na maszynę. Zdjęcie powinno oddawać możliwie jak najbardziej chwilę, w której zatrzymała się maszyna i nastąpiła awaria. Dlatego też, w uzasadnionych przypadkach, ważne jest pozostawienie maszyny w stanie w jakim operator stwierdził usterkę. Bez sprzątania, usuwania elementów, wyciągania podzespołów. To, wbrew pozorom, nie pomaga a nawet często utrudnia dotarcia do przyczyny.

PODJĘTE DZIAŁANIA

Szczególnie ważny opis przy skomplikowanych awariach, gdzie szukamy przyczyny eliminując kolejne potencjalne przyczyny. Nie rzadko na koniec takich awarii okazuje się, że przy okazji usunięcia usterki wymieniliśmy „pół maszyny” a przyczyny wcale nie była tak skomplikowana. Wisienką na torcie jest fakt, że prawie zawsze znajdzie się ktoś inny (np. z innej brygady, operator) który pamięta już taką awarię, symptomy i wtedy zrobili lub wymienili dokładnie i maszyna ruszyła. Ot, wszyscy wiedzieli oprócz gościa który usuwał awarię.
Innym ważnym aspektem opisu działań jest fakt, że w przypadku braku pomysłów na usunięcie niesprawności służą one jako swoista baza wiedzy i dobrych praktyk .Ot, takie Lesson Leaned dla Utrzymania Ruchu.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

Ta część to wstęp do prewencji. To opinia osoby, która usuwała awarię na temat dlaczego w ogóle do niej doszło. Być może przyczyną były źle poprowadzone kable sygnałowe które się przetarły i doprowadziły do zwarcia, być może przyczyną był brak smarowania a być może błędy obsługi.. Te informacje mogą nakierować kolejne osoby do podjęcia stosownych kroków zabezpieczających organizację przed tego typu awariami na przyszłość. Jeśli jest to zasadne, warto ten punkt wzbogacić wcześniej wspomnianą fotografią z miejsca zdarzenia.

ŚRODKI ZARADCZE NA PRZYSZŁOŚC / PRZECIWDZIAŁANIE

Ostatnim elementem układanki w raporcie to przeciwdziałanie. Jeszcze raz to opinia, nader często trafna, osób które usuwają awarię. Będąc na pierwszej linii frontu, już podczas usuwania awarii, samoczynnie nasuwa się im przeciwdziałanie. Dodanie czynności do list czynności TPM, inne poprowadzenie okablowania, smarowanie czy też częstsza wymiana mają realny wpływ na MTTR, MTBF czy też OEE.

W wspomnianym przypadku sugestie na przeciwdziałanie mogły by brzmieć:

Rozszerzenie zadań TPM – AM – kontrola podczas czyszczenia, w razie zauważenia uszkodzeń, nieprawidłowości zgłosić do UR
Rozwinięcie polityki olejowo-smarnej o kolejny punkt – TPM
Inspekcja – przegląd w ramach UR – X 6 m-cy

Temat raportów awaryjnych jest tematem obszernym i na pewno nie wyczerpałem go w ramach tego artykułu. Na koniec dodam jeszcze jeden plus tworzenia pełnych opisów i zdjęć raportów po działaniach UR. Czas. Z doświadczenia wiem, jak ciężko jest analizować awarie które miały miejsce tygodnie wstecz. Znaleźć ludzi którzy ją usuwali, telefony, maile, spotkania na maszynie. A to wszystko jest czas. Tych którzy analizują awarie, tych którzy naprawiają maszyny i tych, którzy na nich produkują.

Artykuł powstał przy współpracy portalem www.corazlepszaprodukcja.pl

Źródło: www.corazlepszaprodukcja.pl