Czym różni się usterka od awarii – Video poradnik

4538

Poniższy film obrazuje różnicę pomiędzy usterką i awarią i czym skutkuje niereagowanie na usterki  w momencie ich wystąpienia. Jakie jest sedno działań TPM? Czym jest proces „czyszczenia” maszyny w aspekcie Autonomicznego Utrzymania Ruchu i jakie przynosi korzyści?

Większość z nas przynajmniej raz w życiu słyszała maksymę „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Stosujemy ją w życiu codziennym jeśli chodzi o nasze zdrowie, nasze pojazdy czy też domy. Ta sama zasada sprawdza się w przypadku parku maszynowego, jaki jest używany w wielu procesach. Często, niestety, firmy bagatelizują potencjał, jaki daje im wczesne wykrycie usterek, przez co tracą zdolności produkcyjne poświęcając czas, pieniądze oraz energię na gaszenie pożarów wynikających z wysokiej awaryjności parku maszynowego.

Z goła odmienny punkt widzenia przedstawia się w podejściu TPM – Total Productive Maintenance. Tutaj, dział utrzymania ruchu wspólnie w działem produkcji pracują nad wykrywaniem usterek realizując codzienne zadania z zakresu kontroli i inspekcji. W podejściu TPM wszyscy mają świadomość, że niepodjęcie działań dziś, kiedy widzimy delikatne wycieki, uszkodzenia, nieszczelności lub słyszymy dziwne dźwięki będzie miało poważne konsekwencje w niedalekiej przyszłości w postaci awarii. W najczarniejszym scenariuszu prócz awarii może pewne usterki będą miały wpływ na jakość naszego produktu czy też bezpieczeństwo pracowników.

Warto tu podkreślić pewną zależność. Niewykryta czy też niezgłoszona usterka (np. uszkodzona osłona śruby kulowej) z biegiem czasu przerodzi się w awarię. Zasadnicza różnica między usterką a awarią jest więc taka, że w przypadku wykrycia usterki, odpowiednie działy mają jeszcze czas na podjęcie koniecznych kroków zanim nastąpi awaria i unieruchomienie maszyny. W przypadku awarii, możemy już tylko zatrzymać proces, stracić wydajność i liczyć na szybką naprawę, co nie zawsze jest możliwe.

I to jest istotą japońskiego podejścia TPM, że stosując w codziennej pracyt akie proste narzędzia jak nasze zmysły, jesteśmy w stanie wykryć drobną usterkę a w konsekwencji zapobiec poważnej awarii.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem  www.corazlepszaprodukcja.pl – Baza szkoleń dla kadry technicznej.
sprawnamaszyna