Nowe szkolenie z dyrektywy LVD, EMC (oznakowanie CE)

45

Firma LUC- Consulting organizueje szkolenie czterodniowe z ćwiczeniami pt.:”Wymagania dyrektywy LVD i EMC dla sprzętu elektrycznego, elektronicznego i wyposażenia maszyn”.

Dyrektywę niskonapięciową (LVD) oraz dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) niektórzy określają mianem dwóch „tajemnych” dyrektyw. Osoba czytająca ich treść może mieć wrażenie, że nic w nich nie ma i w związku z tym nie warto się nimi zajmować. Inni mówią, że skoro w tych dyrektywach „nic nie ma”, to „nasze produkty z pewnością są z nimi zgodne”. Wnikliwi czytelnicy dyrektyw zauważą jednak, że, wbrew pozorom, są one pełne treści, której odkrycie wymaga dogłębnego zrozumienia materii, którą się one zajmują.

Szkolenie przeznaczone jest w głównej mierze dla osób z wykształceniem elektrycznym. Nie będziemy na nim jednak uczyć o prądzie ani technice laboratoryjnej w zakresie badań elektrycznych, czy EMC. „Z dyrektywy jeszcze nikt nie nauczył się zawodu” jak mawia jeden z trenerów. Będzie jednak mowa o tematach, jakich najczęściej nie porusza się na uczelniach, które jednak mają bezpośredni związek z zawodem elektryka, elektronika, czy automatyka.

Jednym z trudniejszych i zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień, poruszanych na szkoleniu, jest kompatybilność elektromagnetyczna. Dziedzina ta jest bardzo mało znana większości inżynierów. Projektanci urządzeń i systemów bardzo często nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby oraz jakie zagrożenia stwarzają one dla innych urządzeń pracujących w środowisku elektromagnetycznym. Brak tej świadomości powoduje, że temat EMC jest często pomijany lub odkładany na później. Wszyscy znamy jednak prawdę, że „brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności” za niezgodność wyrobu i nierzadko tragiczne tego skutki.


Co powinni wiedzieć nieelektrycy o dyrektywach LVD i EMC?

Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla mechaników i innych osób bez przygotowania elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę LVD i EMC i dlatego powinny mieć o nich podstawowe pojęcie. Na naszym szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z LVD i w szczególności, EMC przestał być dla nich tzw. „czarną magią”, wokół której narosło wiele mitów.

Szkolenie zawiera również część ćwiczeniową. Ma ona za zadanie przećwiczenie ścieżki dojścia do oznakowania CE w rozumieniu LVD i EMC. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przygotują niezbędną dokumentację techniczną wymaganą jako dowód zgodności z tytułowymi dyrektywami.

Więcej informacji: www.luc.pl