Czy inżynier powinien rozwijać kompetencje miękkie?

1943

W branżach zatrudniających inżynierów nadal można spotkać się z podejściem, że najważniejsze są kompetencje twarde, a kompetencje miękkie, jako „coś niekonkretnego”, nie są potrzebne specjalistom z tego obszaru. Koncentracja na projekcie, wytycznych i procedurach potrafi jednak przysłonić inne, ważne aspekty, wspierające sukces przedsięwzięcia – dlatego warto pamiętać, że KOMPETENCJE MIĘKKIE POMAGAJĄ W UZYSKANIU TWARDYCH WYNIKÓW.

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje można podzielić na twarde i miękkie. W miejscach pracy związanych z branżami inżynierskimi kluczowe są kompetencje twarde, zwane inaczej zawodowymi – czyli takie, które można zmierzyć i potwierdzić certyfikatami – np. określonymi świadectwami umiejętności zawodowych, stosownymi uprawnieniami, zaświadczeniami dotyczącymi znajomości języków czy programów komputerowych.

Kompetencje miękkie,zwane też osobistymi lub interpersonalnymi, to takie, które niekoniecznie wiążą się bezpośrednio z wykonywanym zawodem, są uniwersalne i trudniejsze do zmierzenia.Mówią one raczej o osobowości i określają sposób działania w środowisku.

Kompetencje miękkie potrzebne niezależnie od branży i stanowiska

Kompetencje miękkie związane są z umiejętnością strategicznego, analitycznego i kreatywnego myślenia, dobrą organizacją pracy własnej, chęcią nabywania nowych kompetencji, efektywnym uczeniem się oraz odpornością na stres. Wedługbadań najbardziej cenione na rynku są kompetencje społeczne, czyli związane z umiejętnością komunikowania się, przekazywania wiedzy, wywierania wpływu, nawiązywania kontaktu i utrzymywania długoterminowych relacji[1].

To, w jaki sposób pracujemy, jak zarządzamy własnych czasem i jak się komunikujemy ma niepodważalny wpływ na rezultaty naszych działań.

Kompetencje miękkie są uniwersalne i należą do kompetencji transferowalnych, czyli takich, które znajdują zastosowanie w różnych zawodach oraz stanowiskach, umożliwiając zarazem szybkie dostosowywanie się do nowych zadań i sprawne działanie w nowym środowisku.

Jakie kompetencje miękkie są potrzebne inżynierowi?

Niezależnie od roli i branży, można podać liczne przykłady kompetencji miękkich, niezbędnych do dobrego funkcjonowania w środowisku pracy inżyniera. Są to z jednej strony kompetencje związane z zarządzaniem sobą, czyli np. umiejętność zarządzania sobą w czasie,asertywność, radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie emocjami. Należy pamiętać o tym, że inżynierowie funkcjonują w środowisku biznesowym, w którym spotykają się również z osobami o odmiennych niż oni specjalizacjach. Aby budować dobre relacje w zespole warto rozwijać kompetencje, ułatwiające współpracę z otoczeniem: umiejętność prowadzenia rozmowy i wyjaśniania swojego stanowiska, słuchania oraz rozumienia rozmówcy, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, negocjacji czy kooperacji w ramach zespołu. Wysoko ceniona jest również umiejętność i gotowość do przekazywania wiedzy.

Ważną grupą kompetencji są kompetencje kierownicze, od których zależy efektywność pracy zespołu. Należą do nich między innymi umiejętności związane z budowaniem zespołu, zarządzaniem, delegowaniem zadańczy rozwiązywaniem konfliktów.

Nie ulega wątpliwości, że nawet najlepszy w swojej dziedzinie specjalista bez kompetencji miękkich nie da sobie rady w pracy, ponieważ jego efektywność nie będzie zadowalająca – co może mieć wpływ na funkcjonowanie całego zespołu. Warto zatem docenić kompetencje miękkie i zainwestować w ich rozwój.

 

Rola HR w kontekście kreowania kompetencji w organizacji

 

Nowa rzeczywistość postawiła przed każdą branżą wyzwania, którym trudno byłoby sprostać bez takich kompetencji jak: elastyczność, otwartość na zmiany i szybkie przystosowywanie się do nich, a także gotowość uczenia się i poszukiwania nowych rozwiązań. Na znaczeniu zyskują równieżkreatywność, zarządzanie zmianą, odporność psychiczna, innowacyjność, umiejętność pracy w różnorodnym zespole i efektywne dzielenie się wiedzą.

Ważnym zadaniem działów HR jest współpraca z managerami i wspólne określanie,jakie kompetencje miękkie są kluczowe dla organizacji. Rzetelna analiza pozwoli stwierdzić, czy już teraz w organizacji nie występują luki kompetencyjne. Pomoże również określić, jakie umiejętności będą ważne dla firmy w przyszłości. W celu wspierania rozwoju pracowników – zarówno w zakresie umiejętności miękkich, jak i twardych – niezwykle istotne jest stworzenie przez pracodawców środowiska wspierającego kulturę uczenia się i nabywania nowych umiejętności.

[1]Danuta Fastnacht: Miękkie kompetencje w zarządzaniu, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0031-0043(dostęp 15.03.2021)

Źródło:Jolanta Jastrzębska, Ekspert ds. Rozwoju i Zarządzania Karierą,
Right Management z ManpowerGroup

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj