Harmonogram produkcji a jego wykonanie

830

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dział planowania produkcji komunikuje, jaki plan należy zrealizować w określonym przedziale czasowym, a jego ułożeniem zajmuje się kierownik lub brygadzista.Z jednej strony taki podział wydaje się być całkiem naturalny. Ale z drugiej…. Czy można przyjąć za pewnik, że pracownik na hali produkcyjnej uwzględni wszelkie zależności między procesem produkcji a, na przykład, zasobami materiałowymi czy innymi ograniczeniami w innych fazach procesu? Jak wtedyocenić raport produkcyjny konkretnej brygady? Może warto spojrzeć na niego przez pryzmat harmonogramu produkcji?

Harmonogram produkcyjny jako polecenie służbowe

W harmonogramie produkcji istotne jest to, by był rzeczywistym odzwierciedleniem powiązań między operacjami produkcyjnymi. Powinien także uwzględniać ograniczenia procesowe, dostępność zasobów materiałowych oraz wymagania terminowe. Z pomocą, w zastępstwie Excela, przychodzą systemy do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji.

Załóżmy, że z takiego korzystamy. Co dalej? Idealnie byłoby doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten wygenerowany harmonogram produkcyjny (opublikowany następnie przez planistę) nabierze mocy polecenia służbowego. Zmieni to funkcjonowanie przedsiębiorstwa o tyle, że każda zmiana w harmonogramie będzie musiała być zgłoszona, wyjaśniona i uwzględniona w jego kolejnym cyklu. Dla pracowników – rozumianych tutaj jako uczestnicy procesu – oznacza to, że otrzymają nowe wytyczne, których realizacja przełoży się na osiągnięcie założonych wskaźników wydajnościowych procesu produkcji.

Realizacja procesu produkcji zgodnie z harmonogramem wiąże się też ze zmniejszeniem liczby braków. Dzieje się tak dlatego, że osoby nadzorujące produkcję (brygadziści, kierownicy, technolodzy) zajmują się wyłącznie tymi zadaniami, do których zostały powołane.  Każda z nich wie, co i kiedy ma robić.

Proces produkcji – oczekiwania a rzeczywistość

Podczas weryfikowania stopnia realizacji planu produkcyjnego otrzymujemy dane, które umożliwiają aktualizację technologii produkcyjnych czy odstępstw od nich, a także postępów produkcji. To ważne, bo dzięki temu kolejne harmonogramy produkcji stają się coraz bardziej precyzyjne. W efekcie cały proces stopniowo się stabilizuje, choć, tak naprawdę, nigdy nie dochodzi do etapu kompletnego rozwoju. Niezbędne jest stałe monitorowanie jakości danych technologicznych i ich wpływu na dokładność harmonogramu.

Realizacja harmonogramów produkcyjnych bezpośrednio wpływa także na koszty produkcji i terminowe dostawy do klientów. Przekłada się na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz na osiąganie przez nie założonych celów biznesowych. Dzięki temu łatwiej przydzielić pracowników do konkretnych zadań, dużo prościej też zoptymalizować proces produkcji i ograniczyć zapasy magazynowe.

Źródło: EQ System