Podstawą do zwiększania efektywności energetycznej są dane

352

Efektywność energetyczna to cel, do którego dąży dziś większość firm. Z przyczyn ekonomicznych, ekologicznych czy w końcu ze względu na uregulowania prawne. Nie każdy przedsiębiorca potrafi jednak odnaleźć się w gąszczu branżowych pojęć, które są kluczowe dla tego zagadnienia. Ich sens sprowadza się do elementu najważniejszego, jeśli chodzi o zwiększanie energetycznej efektywności – danych oraz ich właściwej analizy.

Jak właściwie rozumieć wdrażanie polityki efektywnościowej oraz pojęcia takie jak: Business Intelligence, telemetria, efektywność energetyczna? Wyjaśnia to Bartosz Kowal, ekspert firmy Energy Solution zajmującej się doradztwem dla odbiorców energii elektrycznej, wdrażaniem rozwiązań telemetrycznych i pozyskiwaniem białych certyfikatów.

Wdrażanie polityki efektywnościowej oznacza wykonanie działań których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, wzrost świadomości nt. energochłonności zakładu/firmy oraz redukcja emisyjności CO2. To również zwiększenie konkurencyjności na rynku, która jest efektem wprowadzonych modernizacji. Warto zaznaczyć, że firmy które planują działania zwiększające efektywność energetyczną mogą liczyć na bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji w postaci białych certyfikatów. W zależności od przedsięwzięcia może ono sięgnąć nawet do 100 proc. wartości.

Podejmując działania w kierunku zwiększania efektywności, wielu przedsiębiorców natrafia na pojęcia takie jak: rozwiązania Business Intelligence tzw. „BI”, telemetria oraz efektywność energetyczna. Co rozumieć pod tymi hasłami? Co łączy te trzy obszary? Jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie jednego z przytoczonych rozwiązań, a jakie przełożenie na biznes ma połączenie wszystkich 3 obszarów?

Business Intelligence – nowa definicja raportów

Business Intelligence tzw. „BI” jest dziedziną, która zajmuje się narzędziami służącymi wspomaganiu biznesu. W ramach BI wykorzystuje się rozbudowane systemy raportowo-analityczne, które umożliwiają interaktywną pracę z dowolnymi danymi online. Raporty generowane przy użyciu BI cechuje przejrzystość, multimedialność, możliwość prezentacji dowolnego rodzaju danych (dotyczących np. KPI, emisji CO2, zużycia mediów, wyników finansowych, rentowności itd.) i co najważniejsze prostota związana z odejściem od klasycznej formy tabelarycznej. Prostota i czytelność prezentacji danych ułatwia identyfikację nieprawidłowości, na przykład wysokiego zużycia mediów w porównaniu z przeciętnymi wartościami czy ujemnych marż sprzedażowych, co często wiąże się ze zbędnymi kosztami dla firm. BI doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie przetwarza się duże zbiory danych, a efektem jego wdrożenia jest m.in. większa świadomość w zarządzaniu firmą oraz uporządkowanie i ujednolicenie obiegu raportów w organizacji.

Energy Solution – przykład raportu Business Intelligence

Telemetria – pomaga zarządzać obiektami i dostarcza dane

Pod pojęciem tym kryje się zbiór urządzeń i programów służących do dostarczania aktualnych danych pomiarowych np.: energii elektrycznej, ciepła, temperatury czy masy towaru. System telemetrii składa się z platformy wizualizacyjnej, bazy danych, serwera oraz urządzeń końcowych, takich jak liczniki, przeliczniki czy sterowniki. Dane z tych urządzeń są odbierane przez serwer, przesyłane do bazy danych i wizualizowane na dedykowanej platformie internetowej. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do raportów BI, rozwiązania telemetryczne nie oferują zaawansowanej analityki, skupiając się głównie na dostarczaniu użytkownikowi bieżących danych procesowych oraz prostych analiz i wykresów.