Wdrożenie TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu cz 3/3

198

Krok czwarty „Ogólny przegląd – weryfikacja” Krok ten jest podsumowaniem dotychczasowych działań, wdrożonych pomysłów, kroków zmierzających do standaryzacji oraz usprawnień.Na tym etapie trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań i dokonać weryfikacji obecnej sytuacji.P ytania z jakimi musimy się zmierzyć to np. czy to co robimy daje nam pożądane rezultaty? Dokonać tu należy analizy czasu jaki poświęca się na awarie, regulacje przed wdrożeniem TPM oraz w chwili obecnej. Czy ilość małych przestojów została ograniczona poprzez dodanie czynności do prac TPM?

Warto tu także przejrzeć ponownie arkusze kontrolne z pierwszych kroków TPM oraz zweryfikować czy wszystkie problemy związane z czyszczeniem, smarowaniem czy dokręcaniem zostały rozwiązane.

Rozwijając nasze umiejętności w zakresie TPM dochodzimy do poziomu,na którym podstawowe czyszczenie i regulacje stają się codziennym standardem dla naszych operatorów. Skoro mamy już opanowany ten poziom, należy zagłębić się jeszcze bardziej wTPMi przeciwdziałanie awaryjności.Naszym celem w dziedzinie TPMjest nie tylko eliminacjaawarii ale także możliwie szybkie ich usuwanie. Są bowiem awarie, na które ciężko jest wykonać dodatkowe działania korygujące i jedyne co możemy w tej tematyce zrobić to postarać się szybko i skutecznie zareagować. Dlategoteż żeby podnieść efektywność naszych maszyn i szybko reagować na problemy techniczne, wprowadza się instrukcje OPL (One Point Lesson) jako uzupełnienie Instrukcji Wizualnych.

Instrukcje te są tworzone przez dział UR i szczegółowo opisują jak dokonać daną regulację, kontrolę, wymianę na maszynie. W OPL powinny być zawarte wszystkie informacje potrzebne do samodzielnego wykonania czynności przez operatora. Oczywiście oddelegowanie danej czynności opisanej w OPL na produkcję nie może odbywać się bez akceptacji odpowiednich osób, np. działu BHP, Jakość, kierownika danej sekcji. Każda OPL musi też być poparta praktycznym, szczegółowym szkoleniem dla osób wykonujących. Poniżej wzór OPL.

Poniżej przedstawiono wzór OPL. Przy tworzeniu OPL warto kierować się prostotą oraz stosować jak największą ilość zdjęć, żeby przekazać informację, jak należy daną czynność wykonać.

Krok piąty „Niezależne Sprawdzanie”

 

„Niezależne Sprawdzanie” jest krokiem w którym to dział produkcji zaczyna przejmować stery w kierowaniu akcjami TPM AM na swoich sekcjach. Do tej pory produkcja uczyła się swoich maszyn, jak o nie dbać, co czyścić, co kontrolować, na co zwracać szczególną uwagę.Były to wszystko działania które miały za zadanie zapobieganie cyklicznym awariom oraz polepszenie stanu maszyny. Teraz, kiedy przyswoiła już ta wiedzę i efekty pierwszych kroków są widoczne,stosuje OPL nasze prace TPM nabierają jeszcze szerszego zakresu.Niezależne sprawdzenie jest już etapem, w którym dział produkcji dokonuje samodzielnie przeglądów swoich maszyn i na tej podstawie podejmuje stosowne działania. W kroku tym mamy już stworzone, zweryfikowane i wprowadzone czynności z zakresu prac TPM które wykonuje się niemalże automatycznie. Jesteśmy też świadomi, że to co robimy ma sens i jest podyktowane chęcią przeciwdziałania problemom na maszynach.

Inną ścieżką jaką można podążać w „Niezależnym Sprawdzaniu” są patrole TPM. Jest to dokładna inspekcja linii produkcyjnej oraz szukanie niezgodności, miejsc które należy poprawić w najbliższym czasie. Takie patrole maja na celu wychwycenie miejsc które mogą stanowić potencjalna przyczynę lub źródło awarii. Tak więc na patrolu szukamy odkręconych, luźnych czujników, luźnych i ocierających się części maszyny, wycieków oleju, powietrza itd.. Wyniki takiego patrolu można traktować zarówno jako poprawienie stanu gdy niezgodność mam charakter incydentalny lub jako powód do podjęcia działań zapobiegawczych w większym zakresie – rozbudowa Instrukcji Wizualnych.

Krok szósty „Kontrola i zarządzanie”

 

Mając wdrożony system TPM w firmie bardzo ważne jest jego ciągłe doskonalenie i utrzymanie. Samo wdrożenie TPM to ogrom pracy na który trzeba poświęcić masę czasu oraz energii, jednak to nie koniec naszej pracy.Kolejny nakład pracy i energii trzeba będzie poświęcić na jego utrzymanie na obecnym poziomie oraz rozwój. Nie możemy zakładać, że system będzie funkcjonował samodzielnie, bez naszego wsparcia. Nic bardziej mylnego.W celu utrzymania systemu konieczne są cykliczne kontrole na sekcji produkcyjnych w celu weryfikacji stanu urządzeń technicznych. Warto w tym miejscu też wspomnieć o cyklicznych spotkaniach pomiędzy działami Utrzymania Ruchu i Produkcji (komunikacja). Spotkania te powinny mieć charakter wymiany informacji oraz wspólnego rozwiązywania problemów (problem solving).

Innym istotnym aspektem dla zarządzania kulturą TPM są odpowiednie KPI które będą nadawały kierunek naszym działaniom. Przykładowe KPI wspierające TPM to:

 • OEE – całkowita efektywność maszyny
 • MTBF – średni czas pomiędzy awarii
 • MTTR – średni czas naprawy awarii
 • MTTF – średni czas do wystąpienia awarii

  Krok siódmy „Samodzielne utrzymanie”

   

  Mówiąc o „Samodzielnym Utrzymaniu” mamy na myśli szereg prac jakie wykonuje Dział Produkcji które wykraczają już poza ramy standardowego TPM. Wraz z rozwojem systemu TPM w firmie, rosną też obowiązki oraz odpowiedzialność sekcji produkcji, koordynatorów TPM i innych osób zarządzających tym systemem.

  Jedną z dróg „Samodzielnego Utrzymania” jest prewencyjna wymiana części w celu uniknięcia awarii lub ryzyka występowania wad jakościowych. Dzieje się tak, że wraz z zdobywaniem coraz większej wiedzy na temat naszych maszyn, procesu, oraz historii zużycia poszczególnych części, jesteśmy w stanie wytypować ich średni czas życia. Okresowa wymiana części jest to kalkulacja finansowa która opiera się na założeniu, że czasem lepiej jest wymienić część wcześniej, niż narazić się na postój maszyny. Postój maszyny jest to strata czasu a więc i pieniędzy dla firmy.

  Podsumowanie

  TPM jest niesamowitym narzędziem, nie mniej jednak jego wdrożenie to bardzo ciężka praca. Warto jednak podjąć ten trud, przejść wszystkie kroki, poznać swoje maszyny i cieszyć się parkiem maszynowym który ma niską awaryjność.

  Nie jest to łatwa droga, ponieważ wymaga zmiany ludzkich postaw, nawyków oraz zwyczajów. I to w wielu działach. Dlatego polecamy odbyć tą podróż wspólnie, powoli, budując mocne fundamenty.

  Artykuł powstał przy współpracy z portalem www.szkoleniatechniczne.edu.pl – Baza szkoleń dla kadry technicznej.

  Powodzenia

  Szkoleniatechniczne.edu.pl

 

 

 

 

 

PIERWSZA część artykułu! KLIKNIJ TUTAJ!

DRUGA część artykułu! KLIKNIJ TUTAJ!