KGHM Polska Miedź i Grupa Azoty – przemysłowa synergia

1062

KGHM Polska Miedź S.A. i Grupa Azoty podpisały list intencyjny na rzecz współpracy w obszarze  badawczo-rozwojowym. To zapowiedź synergii przemysłu chemicznego oraz górniczo- hutniczego na światowym poziomie. 

Porozumienie o współpracy dotyczy rozwoju technologii w obszarze przetwórstwa surowców mineralnych metodami fizycznymi, chemicznymi i termicznymi. Obie spółki to międzynarodowi liderzy w swoich branżach.

– KGHM to jedyny w Europie producent renu i nadrenianu z własnych zasobów. Znajdujemy się także w czołówce globalnych producentów miedzi i srebra. Jesteśmy zainteresowani szerokimi możliwościami zastosowania naszych produktów. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane w ciągu technologicznym Polskiej Miedzi. Zarówno przemysł górniczo – hutniczy, jak i chemiczny uzupełniają się wzajemnie. Liczę na to, że nasza współpraca pozwoli optymalnie wykorzystać potencjał ważnych dla gospodarki kraju spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Mimo, iż polski sektor chemiczny rozwija się szybciej niż średnia dla przemysłu krajowego, wymaga on nieustannego umacniania pozycji konkurencyjnej. Projekt współpracy pomiędzy Grupą Azoty i KGHM jest w tym kontekście nadzwyczaj obiecujący i wykorzystuje szerokie możliwości synergii przy wytwarzaniu, przetwórstwie a także odbiorze surowców. W Grupie Azoty nowoczesność rozumiemy nie tylko jako budowę i uruchamianie instalacji produkcyjnych, ale także jako poszukiwanie synergii, łączenie inicjatyw, potencjałów i koncepcji dla maksymalizacji efektów pracy, zysków i siły całej polskiej gospodarki. – mówi dr Wojciech Wardacki , prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Chemia to obecnie prawie 17 proc. wartości produkcji sprzedawanej w Polsce. Przemysł chemiczny to też znaczny udział w PKB kraju i duża część polskiego eksportu, wynosząca w 2016 r. ponad 80 mld zł. Polski segment chemiczny rozwija się szybciej niż średnia dla polskiego przemysłu. Rozwój gospodarki krajowej nierozerwalnie związany jest z kondycją przemysłu chemicznego – średnioroczne tempo wzrostu produkcji sprzedanej segmentu chemicznego w Polsce w latach 2010-2016 to 5,7% wobec 3,8% wzrostu przemysłu ogółem.

Współpraca obejmie między innymi obszary wytwarzania katalizatorów z udziałem renu, którego dodatek wzmocni działanie katalizatora, a tym samym polepszy parametry prowadzonych procesów, zastosowania litu w materiałach katodowych czy testowania metod fizykochemicznych wzbogacania surowców mineralnych.

Wspólne działania obejmą także weryfikację parametrów makroekonomicznych możliwości zagospodarowania złóż magnezytu oraz testowanie środków przeciwpylnych i antyzbrylaczy o wysokiej biodegradowalności w należącym do KGHM Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Grupa Azoty należy do ścisłego grona grup kapitałowych działających w branży nawozowo – chemicznej, zajmując drugą pozycję w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych na scenie europejskiej.

Zarówno Grupa Azoty, jak i KGHM Polska Miedź dysponują odpowiednią wiedzą oraz zapleczem infrastrukturalnym, które umożliwią prowadzenie prac badawczych w warunkach przemysłowych. Testowanie technologii w środowisku docelowym to gwarancja miarodajnych efektów. Porozumienie podpisano 16 listopada 201 7 r. w Rzeszowie podczas Kongresu 590 – Uwolnijmy polski potencjał.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz 3 pozycję w produkcji PPA6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

KGHM Polska Miedź S.A. to jedno z największych i najbardziej znaczących przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Przez dziesiątki lat swojej działalności spółka osiągnęła wysoki poziom kompetencji w zakresie technologii wydobycia, przerobu i hutnictwa miedzi. Obecnie jest jednym z największych producentów miedzi i srebra. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Kanadzie, Chile i USA.

Źródło: Grupa Azoty