Tłumienie hałasu w branży energetycznej – jak skutecznie chronić pracowników?

627

Praca w branży energetycznej jest związana z szeregiem niebezpieczeństw, które dotyczą pracowników. Główne zagrożenie to oczywiście ryzyko porażenia prądem, jednakże sporym niebezpieczeństwem jest także ekspozycja pracowników na działanie hałasu o dużym natężeniu.

Taki hałas bardzo niekorzystnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale także na zdrowie. W jaki sposób należy tłumić hałas w branży energetycznej? Tego oraz kilku innych informacji dowiesz się z poniższego artykułu.

Jakie źródła hałasu występują w branży energetycznej?

W branży energetycznej występuje wiele różnych źródeł hałasu. Warto dodać, że jego natężenie potrafi być często tak wysokie, że stanowi zagrożenie nie tylko dla pracowników branży energetycznej, ale także mieszkańców okolicznych terenów oraz środowiska. Wśród źródeł hałasu w branży energetycznej wyróżniamy przede wszystkim:

  • elektrownie – proces produkcji energii elektrycznej generuje hałas, który jest wywoływany przez sprężarki, wentylatory, kompresory oraz inne urządzenia,
  • linie elektryczne – przesyłanie energii elektrycznej za pomocą linii wysokiego napięcia generuje dźwięki o sporym natężeniu decybeli,
  • farmy wiatrowe – w przypadku elektrowni wiatrowych hałas jest generowany przez obracające się łopatki wiatraków,
  • instalacje geotermalne – w trakcie produkcji energii geotermicznej jest generowany szereg głośnych odgłosów pompowania płynów oraz poruszania się specjalistycznych maszyn.
  • kopalnie węgla – proces wydobycia węgla generuje wysoki poziom hałasu, którego źródłem są maszyny oraz sprzęt wydobywczy.

Branża energetyczna, w praktycznie każdym przypadku, generuje hałas o wysokim natężeniu, dlatego niezbędne jest skuteczne tłumienie tego typu dźwięków. Warto też dodać, że ochrona słuchu w pracy wpisana jest w przepisy BHP.

Jakie skutki zdrowotne ma hałas na pracowników branży energetycznej?

Według definicji opracowanej przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) mianem hałasu nazywamy każde szkodliwe lub uciążliwe drganie ośrodka sprężystego, które ma wpływ na narząd słuchu.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że destrukcyjne działanie hałasu można zaobserwować nie tylko w przypadku zmysłu słuchu, ale ogólnego oddziaływania decybeli na organizm człowieka.

Zbyt wysokie natężenie dźwięku wpływa na pracę układu nerwowego, obniżając poziom koncentracji. Wysokie częstotliwości ograniczają też zdolności intelektualne, a także wydłużają czas reakcji, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

W przypadku długotrwałego i jednostajnego hałasu można zauważyć także wzrost poziomu irytacji i agresji wśród pracowników. Bardzo negatywnie wpływa to nie tylko na efektywność wykonywanej przez zespół pracy, ale także bezpieczeństwo wszystkich jego członków.

Jeżeli chodzi o branżę energetyczną, to zagrożenie hałasem w środowisku pracy jest na bardzo wysokim poziomie. Wymienione w poprzednim akapicie źródła hałasu w tej branży sprawiają, że pracownicy nieustannie są narażeni na działanie zbyt wysokiego poziomu natężenia dźwięków. Dlatego też w takich miejscach pracy, hałas przemysłowy musi być skutecznie zmniejszany.

Jakie rozwiązania tłumienia hałasu stosuje się w branży energetycznej?

Za generowanie hałasu w branży energetycznej w dużym stopniu odpowiedzialna jest pneumatyka. Urządzenia pracujące w oparciu o stężone powietrze lub parę wodną emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości. Dlatego też każda instalacja tego typu musi posiadać tłumik hałasu. Pozwala on na redukcję poziomu szkodliwych dźwięków do częstotliwości bezpiecznych dla ludzkiego organizmu.

Brak tłumików w takich instalacjach i urządzeniach może doprowadzić nie tylko do uszkodzenia słuchu, ale także wpłynąć na zaburzenia w układzie krążenia lub układzie oddechowym. Dlatego też instalacja tłumika hałasu to nie tylko konkretne regulacje prawne, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek wszystkich osób odpowiedzialnych za miejsca pracy w branży energetycznej.

Jakie są wymagania dotyczące tłumienia hałasu w branży energetycznej?

Wymagania dotyczące tłumienia hałasu w branży energetycznej w Polsce są podyktowane przepisami prawa takimi jak Ustawa o Ochronie Środowiska. Warto dodać, że wymagania te są określane dla różnych rodzajów obiektów oraz instalacji elektrycznych, takich jak elektrownie, linie energetyczne, stacje transformatorowe, itp.

Co więcej, firmy z branży energetycznej powinny regularnie przeprowadzać audyty akustyczne oraz stosować odpowiednie tłumiki przemysłowe, które zminimalizują wpływ hałasu nie tylko na pracowników, ale także otoczenie miejsca pracy.

Jakie są korzyści z wdrożenia skutecznego tłumienia hałasu w branży energetycznej?

Jeżeli chodzi o korzyści stosowania tłumików hałasu w energetyce, na pewno warto wymienić ochronę zdrowia i życia pracowników obiektów związanych z branżą energetyczną. Minimalizowanie hałasu powstałego w trakcie produkcji energii elektrycznej ma także bardzo dobry wpływ na środowisko, gdyż nie zaburza przyrody hałasem o wysokim natężeniu.

Więcej informacji:

ZPU „W-EN-GA” W. Kosek
ul. Sadowa 9
32-600 Oświęcim

Telefon: +48 509 455 562
Telefon: +48 510 168 581
T. Stacjonarny: +48 (33) 842 48 54

Email: wenga1@interia.pl
Strona: www.wenga.com.pl

Tłumiki hałasu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj